Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Powiat Zgorzelecki dysponuje trzema placówkami opiekuńczo – wychowawczymi typu socjalizacyjnego. Każda placówka jest przeznaczona dla czternaściorga dzieci powyżej 10 roku życia.

Dom dla Dzieci nr 1
Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”
ul. Wesoła 9
58-306 Wałbrzych
tel. 74 848 27 27
886224749
email:salvatorfundacja@gmail.com
dyrektor Rafał Glapiński
koordynator Iwona Kozłowska

Dom dla Dzieci nr 2
Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”
ul. Sułkowskiego 43
58- 304 Wałbrzych
tel.74 848 27 27
660949214
email:salvatorfundacja@gmail.com
dyrektor Rafał Glapiński
koordynator Dagmara Wiśniewska

Dom dla Dzieci NADZIEJA
Adres: Plac Wolności 35, 59-623 Lubomierz
Nr tel.: 75 784 29 62
E-mail: ddzlubomierz@interia.pl
www.nadzieja.jgora.pl
Dyrektor: Marek Bartecki


Do placówek podopiecznych kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie postanowienia Sądu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Placówki finansowane są przez samorząd powiatu. Ich zadaniem jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, których rodzice trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków.
Metryka

Liczba odwiedzin:

1315

Podmiot udostępniający informację:

PCPR w Zgorzelcu

Osoba wprowadzająca informację:

Emilia Wawrzyniak

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację:

Emilia Wawrzyniak

Czas pierwotnej publikacji:

14.10.2022 12:38

Czas publikacji najnowszej wersji:

14.10.2022 12:38

Historia zmian

Czas

Dane osoby zmieniającej

Opis zmiany


14.10.2022 12:38

Emilia Wawrzyniak

Publikacja artykułu

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.