Sprawozdania za 2022 rokZałączniki


[2022] sprawozdanie z działalności PCPR.pdf


[2022] sprawozdanie z powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.pdf


[2022] SPRAWOZDANIE z programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf


[2022] sprawozdanie z programu profilaktycznego.pdf


[2022] sprawozdanie z programu przeciwdziałania przemocy.pdf


[2022] bilans.pdf


[2022] informacja dodatkowa.pdf


[2022] rachunek zysków i strat.pdf


[2022] zestawienie zmian w funduszu.pdf


Metryka

Liczba odwiedzin:

84

Podmiot udostępniający informację:

PCPR w Zgorzelcu

Osoba wprowadzająca informację:

Emilia Wawrzyniak

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację:

Emilia Wawrzyniak

Czas pierwotnej publikacji:

4.5.2023 11:54

Czas publikacji najnowszej wersji:

16.5.2023 11:25

Historia zmian

Czas

Dane osoby zmieniającej

Opis zmiany


4.5.2023 11:54

Emilia Wawrzyniak

Publikacja artykułu

Zobacz poprzednią wersję


16.5.2023 11:25

Emilia Wawrzyniak

Dodanie załącznika

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.